Thông báo việc không đọc được truyện tạm thời vào web: Hentai2h.com để đọc

HELP

Tình hình là website để đọc truyện lại bị đâm chọt tiếp tục… -_- nên tạm thời các bạn vào website dự phòng mà Mago đã làm sẵn để dùng tạm thời trong lúc sửa chữa nhé. Khi sửa xong thì web sẽ tiếp tục up truyện.

Các website dự phòng:

1. Hentai2h.com

2. Truyentranhhentai.info

BẠN THẤY TRUYEN HENTAI NÀY THẾ NÀO ?

Bình Luận

TÁC GIẢ

Mago
Truyen hentai - Truyen tranh hentai 18 - Truyen Nguoi lon - Truyen SEX được tổng hợp dễ đọc và CỰC HAY đến BÁ CHÁY

7 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *